Med skillevegger kan det skapes ulike rom i åpne kontorlokaler og skoler.
I Martelas skillevegger benyttes førsteklasses materialer som i seg selv fungerer som akustiske elementer.