Nyyti Ahola
Interiørdesigner Nyyti Ahola har spesialisert seg på design av både pleie-, skole- og arbeidsmiljøer. "Arbeidslokalene må betjene mange slags behov. Lokaler som enkelt kan modifiseres og som betjener brukerne skapes etter en grundig spesifikasjonsfase."

Referanser av Nyyti Ahola