Reetta Lukka
I sitt arbeid bestreber interiørdesigner Reetta Lukka seg på å fungere som en visuell tolk mellom brukerne og romløsningene. Hun anser involverende metoder, som workshops, som et interessant verktøy. "Det beste bevis på at man har lyktes er når det planlagte lokalet blir en støttende bakgrunn for arbeidet."