Tuomas Eskola

Tuomas er interiørarkitekt med spesialisering innenfor både arbeids- og læringsmiljøer. Tuomas har kunnskap innenfor design av skoler som støtter ulike pedagogiske prinsipper, samt arbeidsmiljøer for ulike arbeidsmåter.