Ulla-Maija Kosunen
Interiørdesigner Ulla Maija Kosunen har designet mange typer offentlige lokaler i løpet av sin lange karriere. Hun opplever at hvert eneste objekt alltid er en egen unik helhet, summen av miljøet og brukerne. "Jeg ønsker å skape brukervennlige lokaler med respekt for bygningens arkitektur."

Referanser av Ulla-Maija Kosunen