Country

Pod familjen

Så kallade mobila tysta rum eller telefonkiosker möjliggör enskilda samtal och möten mitt i det öppna kontorslandskapet och är ett utmärkt alternativ på de aktivitetsbaserade arbetsplatserna.