I Martelas kolleksjon er det enkelt å finne bevegelige skuffeseksjoner
for forskjellige oppbevaringsbehov, bl.a. på arbeidsstasjoner.