Den tredje fasen av Martela Lifecycle er å gjennomføre endringen av arbeidsmiljøet.
Prosjektstyring, flytting, merking av inventar (RFID teknologi), levering og montering av nye møbler er alle elementer under implementeringsfasen.

Det lønner seg å starte endringen av arbeidsmiljøet med å informere de ansatte slik at alle er klare over endringen og dens faser. Etter gjennomføringen gis de ansatte en innføring i hvordan man jobber i de nye lokalene.