WaaS – en fleksibel tjeneste tilpasser seg etter behovene

Arbeidsmåter og lederkultur endres stadig, noe som gjør det umulig å vite når og hvordan situasjonen i din egen organisasjon, antall medarbeidere og arbeidsmåtene endres. Med Covid-19-pandemien har endring akselerert eksponentielt, og mengden og viktigheten av fjernarbeid har økt. Mange ansatte tar det for gitt at arbeidsgiveren har en fleksibel tilnærming til arbeidstid og sted. Fornyede arbeidsmetoder krever også at arbeidsplassen endrer seg kontinuerlig.

Med Martelas tjeneste Workplace as a Service (WaaS), sikrer du at arbeidsplassen alltid er på sitt beste. Arbeidsplassen planlegges sammen med ledelse og brukerne av lokalene, og vårt ekspertteam er også ansvarlig for implementering og kontinuerlig optimalisering. Med WaaS betaler bedriften en samlet månedsavgift for de møbler og arbeidsplasstjenester som bedriften trenger. Når det oppstår endrede behov, kan møbler skiftes ut, og/eller planløsning justeres. På den måten kan man til enhver tid sikre en optimal arbeidsplass, uten nye investeringer.

Nordic Collection – Gjør det enkelt å komme tilbake til kontoret!

Drømmer du om et mer tiltalende kontor der de ansatte trives?
Hvilken stil passer best deres profil? Lys nordisk, varm eller dynamisk mørk?

Nordic Collection

I stedet for ett engangskjøp kan du benytte en servicemodell. Det er en fleksibel og ansvarlig modell hvilket gjør det mulig å optimalisere kontoret når behov endres.

Se den estimerte månedlige kostnaden her, velg den stilen som passer dere best og kontakt oss. Du vil da motta et møbleringsforslag fra oss innen tre arbeidsdager.

Se den estimerte månedlige kostnaden her og velg den stilen som passer dere best

Antall medarbeidere på arbeidsplassen
Arbeidsplassens størrelse i kvadratmeter
*Priseksempelet er basert på aktivitetsbasert kontor med et estimat på 10m2/medarbeider

 

Arbeidsplassen som en tjeneste: fire gode grunner

 • Trivselen og brukeropplevelsen forbedres

 • Arbeidsplassen dimensjoneres og tilpasses endringer

 • Du betaler bare månedsavgift for nødvendig bruk

 • En enkel, bærekraftig og fleksibel anskaffelsesmåte

Hvilke behov har arbeidsplassen i den nye fremtiden? Når fremtiden er usikker kan vi å hjelpe til med å skape fleksible arbeidsplasser for skiftende forhold. Vår gratis guide forteller hvordan Workplace as a Service tilpasser seg nye behov.

Skal det være en arbeidsplass som alltid er optimal?

Når medarbeiderne føler seg vel på arbeidsplassen, forbedres trivselen i arbeidet og kreativiteten øker. Alt dette gjenspeiles i arbeidsproduktiviteten. En bedrift som tar hensyn til medarbeidernes behov, er også en attraktiv arbeidsgiver.

Arbeidsplassen som en tjeneste, WaaS, egner seg spesielt godt for bedrifter som er i ferd med å gå over til en ny arbeidsmetode, og et brukerfokusert aktivitetsbasert kontor. Tjenesten egner seg også for fleksible coworking-lokaler hvor medarbeidere fra ulike bedrifter arbeider, samt for selskaper som ønsker at ansatte på hjemmekontoret skal ha en ergonomisk arbeidsstasjon.

A table full of stuff
I tjenestepakken kan dere velge for eksempel:
 • Møbler som en fleksibel utleietjeneste

 • Leverings-, installasjons- og gjenbrukstjenester

 • Måletjeneste for utnyttelsesgrad og brukererfaring

 • Fleksibel modell for optimalisering av lokalene og sirkulær økonomi

I tråd med vår tjenestemodell, får medarbeiderne i din bedrift konsentrere seg om arbeidet sitt – mens vi tar oss av lokalene, møblene og menneskene – under hele livssyklusen til arbeidsplassen.

Arbeidsplassen som en tjeneste på arbeidsplass med 50 ansatte
priseksempel = 475 kr/ansatt/måneden

Tjenesten inkluderer:

 • Møbler levert og montert
 • Årlig monitorering av brukeropplevelse og utnyttelsesgrad
 • Fleksibel optimalisering og sirkulær økonomisk modell

Oppdag referansene våre

PodBooth som en tjeneste
priseksempel = 1 900 kr/måneden

Tjenesten inkluderer:

 • PodBooth levert og montert
 • Realtid monitorering av bruk og utnyttelsesgrad
 • Fleksibel optimalisering og sirkulær økonomisk modell

Spar penger med optimalisering av kontorlokalene

Hold alltid arbeidsplassen oppdatert og optimalisert.
Arbeidsplassen som en tjeneste-modellen dimensjoneres etter behov, helt fra enkeltmøbler som en utleietjeneste, til en optimaliserings- og vedlikeholdstjeneste som dekker hele livssyklusen til arbeidsplassen.

Det er lurt å overvåke funksjonaliteten til og utnyttelsen av lokalene regelmessig.
Som en viktig del av tjenesten hører regelmessig optimalisering av lokalene etter brukernes skiftende behov. Optimalisering reduserer plassbehovet, hvilket synes i leie-, vedlikeholds- og servicekostnadene. WaaS-tjenesten fjerner også risikoen ved eierskap og egner seg derfor utmerket for innovative bedrifter som ønsker å unngå overflødige anskaffelser.

Waste Nothing – WaaS, en protest mot bruk og kast-kulturen.
I Martela følger vi i all vår virksomhet Waste Nothing-prinsippet om sirkulær økonomi og etterstreber på den måten å minimere miljøbelastningen. Overflødige møbler i god stand selges bærekraftig videre og en del av møblene repareres og/eller trekkes om før salg. Møbler som har gjort nytten for seg, utnyttes i energiproduksjon eller som resirkulert materiale.

Kontakt oss

Martela er en finsk familiebedrift som ble grunnlagt i 1945.
Vi planlegger og implementerer brukerfokuserte arbeids- og læringsmiljøer med forskjellige rom som støtter individuelle måter å arbeide og lære på. Vi tror at et inspirerende miljø øker arbeidsgleden, trivselen, velværen og produktiviteten.