Anne-Mari Juutilainen
Interiørdesigner Anne-Mari Juutilainen har lang erfaring med planlegging av komplekse arbeidsplasser og offentlige rom. "Det er inspirerende og fascinerende å være med og utvikle arbeidsplasser i endring."

Referanser av Anne-Mari Juutilainen