Elsa Vuoskoski
Interiørdesigner Elsa Vuoskoski inspireres av lys og skygge, kontraster og fargenes innflytelse på rommet. "Det er først og fremst brukerne og en praktisk fungerende planlegging som skaper en trivelig arbeidsplass."

Referanser av Elsa Vuoskoski