Heini Toivola

Heini er interiørarkitekt med spesialisering innenfor både arbeids- og læringsmiljøer. Heini har kunnskap innenfor design av skoler som støtter ulike pedagogiske prinsipper, samt arbeidsmiljøer for ulike arbeidsmåter.