Päivi Puroja
Interiørarkitekt Päivi Puroja tar brukererfaring som utgangspunkt for sitt designarbeid og opplever at det beste sluttresultatet oppnås med samarbeid mellom alle parter. "Det dreier seg om å skape et miljø som får brukerne til føle seg bedre og som samtidig er funksjonelt."