Riikka Kyllönen
Interiørdesigner Riikka Kyllönen er spesielt interessert i en arbeidskultur i endring som er ved et veiskille og de muligheter det gir, og det krever ny tankegang også når det gjelder romdesign.

Referanser av Riikka Kyllönen