Martelas miljöpåverkan når långt utanför vårt företag.
Vår roll i arbetet med arbets- och lärmiljöer öppnar upp för exceptionellt stora möjligheter att påverka effektivitet och ekologi vad gäller hur våra kunder använder sina utrymmen.

Vår verksamhetsmodell Martela Lifecycle säkerställer en ansvarsfull arbets- och lärmiljö i alla skeden av livscykeln. Både vad gäller miljöpåverkan och framförallt energiförbrukning är det väsentligt att lokalerna är ändamålsenliga och av rätt storlek. Tack vare en bra planering kan ytbesparingarna uppgå till 20–30 procent jämfört med förhandsberäkningen. Det viktigaste är ändå att lokalerna passar till avsedd användning.

Miljöpåverkan för de ytor och möbler som inte används är helt onödiga.
Kärnan i vår verksamhet är waste nothing-tänket. Martelas möbler tillverkas för att hålla för tid och förbrukning, från en användare till annan. Överflödiga möbler återanvänder vi till nya ägare och vi använder även materialet från otjänliga möbler.

Vi skapar aktivt en bättre framtid

Ett av Martelas värden är omtanke.
Vi förbinder oss till hållbara verksamhetsmodeller, vi stöttar ekologiska val och cirkulär ekonomi och skapar aktivt en bättre framtid.

Miljöansvar innebär för oss bland annat transparens, hållbara verksamhetsmodeller, respekt för miljön och ett tankesätt som inkluderar hela livscykeln. Ansvaret för människors välbefinnande syns som en användarbaserad design och produkter samt omsorg om vår egen personal.

Sedan 2011 har vi utöver vår årsberättelse även separat publicerat en årlig ansvarsrapport, som följer den internationella GRI-modellen (Global Reporting Initiative). Vi har fastställt hållbarhetsprinciper både för oss själva och för vår leveranskedja.

Renewing a chair seat
Metal waste

Så låg energiförbrukning och miljöpåverkan som möjligt

Martelas produktionsprocesser och verksamhetsmodeller är framtagna för att minimera energiförbrukningen och miljöbelastningen. Våra möbler håller för långvarig användning och i slutet av livscykeln kan deras material återanvändas säkert.

Alla Martelas produkter tillverkas av noggrant utvalda, miljövänliga material. Träet köps in från hållbart odlade skogar. När det gäller klädseln har kunden ett stort sortiment av miljömärkt ull och ullmix samt ett ännu större sortiment återvinningsmaterial att välja bland. Produktionen inleds alltid med en beställning; vi tillverkar inte nya möbler utan att veta vad de ska användas till.

Produktionens och leveransernas precision och den optimerade logistikkedjan baserar sig på marknadens bästa produktionsteknologier och -utrustning. Råvarornas mängd och utrustningens servicebehov följs upp och kalkyleras med våra avancerade datasystem.

En högklassig möbel har många liv

Vi på Martela anser att en högklassig möbel har många liv. Avsikten med vår reparations- och servicetjänst är att förlänga möblernas livscykel: efter att möblerna rengjorts och underhållits säljs de på nytt via Martela Outlet-butikerna. Genom att de återvinns, minskar de miljöbelastningen, i och med att det produceras färre nya möbler.  

År 2018 tog vi emot drygt 2 700 ton använda möbler från våra kunder. Cirka 20 000 möbler fick nya ägare efter att de rengjorts, underhållits och klätts om. Resten användes som komponenter, material och energi. 
Black chairs Martela
Wooden chairs Martela

Hög kvalitet ger kundnöjdhet

För Martela innebär kvalitet att vi uppfyller och överskrider kundernas förväntningar. Vi mäter vår framgång utifrån leveransprecision, kundrespons och kundnöjdhet. Kvalitets- och miljöcertifikaten ISO9001 och ISO14001 som beviljats av tredje part, är indikationer på verksamhetens kontinuerliga utveckling.

Vårt testlaboratorium i Nummela testar möblernas stabilitet, hållbarhet och kvalitet. Med våra tester säkerställer vi att produkterna uppfyller de höga kvalitets- och säkerhetskraven som EN-standarderna har satt upp. Genom mätningarna säkerställer vi även att ergonomikraven för våra produkter uppfylls.

Martela är ett familjeföretag grundat 1945. Vi planerar och förverkligar användarorienterade arbets- och inlärningsmiljöer, vars olika lokaler stöttar enskilda sätt att arbeta och lära. Vi tror att en inspirerande miljö ökar arbetsglädje, trivsel, välbefinnande och produktivitet.
Läs mer om vårt företagsansvar