Organisationer och arbetssätt förändras oavbrutet.
Det lönar sig att regelbundet kontrollera arbetsmiljön för att bibehålla effektiviteten samt se till att den stöttar nuvarande sätt att arbeta. De ändringar i arbetslokalerna som krävs är inte nödvändigtvis stora men kan ha stor betydelse för arbetseffektiviteten och medarbetarnas välbefinnande.

För att arbetsmiljön skall hålla samma höga nivå är det viktigt att man mäter såväl användarupplevelser som nyttjandegraden. Allt detta för att arbetsmiljön skall ge maximalt med stöd för de som jobbar och att inventarierna används optimalt. En kontinuerlig underhållsplan av inventarierna minskar stora förändringsprojekt och minskar eventuella tillägskostnader som plötsligt kan uppkomma.