I Martelas sortiment finns lättflyttade förvaringsmöbler
för olika ändamål bl.a. för arbetsstationer.