Den tredje fasen i våra livscykeltjänster är implementeringen av förändringar i arbetsmiljön.
Här levererar vi interiören enligt plan och tar hand om återvinning, flytten och andra avtalade tjänster.

Det är en bra idé att börja implementera förändringen i arbetsmiljön med personalinformation så att alla är medvetna om förändringen och dess stadier. Efter implementeringen kommer medarbetarna att ges en introduktion till hur man arbetar i den nya lokalerna.