Helsingfors, 2019
Skolan som är designad av Aarti Ollila Ristola Arkkitehdit Oy (AOR) rymmer cirka 800 elever. Skolan har blivit ett av landmärkena i Busholmens stadsdel. Vid formgivningen togs hänsyn till att byggnaden ska ha en lång livslängd, vilket innebär att den måste kunna anpassas för eventuella förändringar i framtiden.
Busholmens grundskola, Helsingfors
Martelas Alku-bord i Busholmens grundskola i Helsingfors

Mångsidiga lokaler för fenomenbaserat lärande

Busholmens grundskola, som representerar en helt ny typ av skolarkitektur, är nu inne på sitt andra läsår. Den nya skolan designades för att stötta fenomenbaserat lärande. I enlighet med den nya läroplanen, har lokalerna en rymlig design och traditionella klassrum och korridorer har ersatts med öppna multifunktionella ytor. En central utgångspunkt i designprocessen var att det skulle gå att överblicka de olika lokalerna utan hinder inuti byggnaden.

Skolans arkitektur har visat sig vara lyckad – den innehåller både rymliga undervisningsytor och platser dit man kan dra sig tillbaka. I såväl designen som inredningen har man satsat på en god akustik, bland annat genom att använda många klädda möbler, akustikdraperier och filt. En ny typ av lösning är de möblerade balkongerna, där eleverna kan ta en nypa luft och även göra grupparbeten.

En lugn och stilren helhet

Skolan består av olika multifunktionella undervisningslokaler. Lokalerna kan delas av i mindre ytor med akustikgardiner, som AOR valde ut eftersom de är så användarvänliga.

Möblerna spelar en viktig roll för öppna ytor. Avarrus Arkkitehdit Oy ansvarade för inredningsdesignen och de hade ett tätt samarbete med arkitekterna. Möblerna har valts ut i samråd med lärarna. Man eftersträvade att undervisningsområdenas olika ytor skulle vara personliga och skilja sig åt från varandra. Lekfullheten har betonats genom möblernas form.

Som en motvikt till de rymliga ytorna valdes mjuka, jordnära nyanser till klädsel och material till möblerna, vilket sammantaget skapar en varm atmosfär. I byggnaden har mycket trä använts, som tillsammans med inredningen skapar en lugn och stilren helhetsupplevelse. Färgerna har fått komplimanger från såväl användare som besökare.

Martelas Grip NxT -pallar i Busholmens grundskola i Helsingfors

Senaste referenser

Kontorsmiljöer
Kontorsmiljöer