19.10.2021
Vastuullisuus

Martela mukana Carbon neutrality empowered by handprint -hankkeessa

Milloin yritys voi sanoa olevansa hiilineutraali ja millä keinoin se saavutetaan? Miten tunnistetaan ja osoitetaan kiertotalousratkaisujen positiiviset ympäristövaikutukset? Martela on mukana VTT:n, LUT-yliopiston sekä Business Finlandin käynnistämässä kaksivuotisessa tutkimushankkeessa, jonka tavoitteena on edistää suomalaisten yritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Martela mukana kehittämässä luotettavaa tapaa osoittaa hiilineutraalius sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyödyt

Carbon neutrality empowered by handprint -hanke edistää suomalaisten yritysten liiketoimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä kehittämällä kansainvälisen tason menettelytapoja, joiden avulla voidaan osoittaa luotettavasti ja uskottavasti 1) hiilineutraalius ja 2) kiertotalousratkaisujen positiiviset ympäristövaikutukset.

Työhön osallistuu VTT:n, LUT-yliopiston ja Business Finlandin ja Martelan lisäksi joukko muita suomalaisia yrityksiä: Neste, Fortum, Borealis, Konecranes, Hartwall, Urbaser, HyXo ja Höyrytys. Osallistuvat yritykset kehittävät menettelytapoja tiiviissä yhteistyössä VTT:n ja LUT-yliopiston kanssa. Menetelmiä kehitetään ja testataan yritysten tuotteiden ja ratkaisujen avulla.

”Yksiselitteinen, kansainvälisesti hyväksytty käsitys hiilineutraaliudesta sekä kiertotalousratkaisujen ympäristöhyötyjen osoittaminen luotettavasti antavat yrityksille edellytykset johdonmukaisen ympäristöstrategian rakentamiseen ja päästöjen systemaattiseen vähentämiseen liiketoimintaa edistävällä tavalla. Molemmat lähestymistavat tukevat muuttuvaan toimintaympäristöön sopeutumista, yritysten erottautumista sekä uusien ratkaisujen nopeampaa kaupallistamista ja kansainvälistä vientiä”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Saija Vatanen VTT:ltä.

Globaalisti kilpailluilla markkinoilla on erottauduttava saadakseen kilpailuetua

Liiketoiminnan vastuullisuus ja kestävyys ovat keskiössä kansainvälisessä liiketoiminnassa ja edelläkävijyys on pystyttävä osoittamaan luotettavasti. Yksittäisen toimijan hiilineutraaliuden määrittämiseksi ei ole kuitenkaan tähän mennessä ollut vakiintunutta menettelytapaa. Standardoidun ja tieteellisesti vahvistetun menettelyn puuttuessa hiilineutraaliutta on tavoiteltu hyvin erilaisilla lähestymistavoilla.

”Toistaiseksi ei ole vakiintunutta ja vertailukelpoista tapaa laskea Martelan kiertotalousratkaisujen positiivisia ympäristövaikutuksia. Hiilikädenjälkihankkeen kautta haluamme löytää uusia keinoja ratkaisujemme positiivisen vaikutusten viestintään”, kertoo Anne-Maria Peitsalo, Director, Sustainability & Quality, Martelalta.

Ratkaisut kehitetään niin kansallisesti kuin kansainvälisesti hyödynnettäviksi, mikä varmistetaan kansainvälisellä tieteellisellä ohjausryhmällä ja osallistumalla kiertotalouden ja hiilineutraaliuden ISO-standardointityöhön.

Lisätietoja:
Anne-Maria Peitsalo, Martela Oyj, anne-maria.peitsalo@martela.com
Saija Vatanen, VTT, saija.vatanen@vtt.fi
Kaisa Grönman, LUT-yliopisto, kaisa.gronman@lut.fi

www.handprint.fi
www.handprint.fi/carbon-neutrality-empowered-by-handprint