Martelan vastuullisuusvaikutus ulottuu laajalle oman yrityksemme ulkopuolelle.
Roolimme työ- ja oppimisympäristöjen määrittelijänä avaa meille poikkeuksellisen suuret mahdollisuudet vaikuttaa asiakkaidemme tilankäytön tehokkuuteen ja ekologisuuteen.  

Martela Lifecycle -toimintamallimme varmistaa vastuullisuuden työ- ja oppimisympäristöjen elinkaaren kaikissa vaiheissa. Sekä ympäristövaikutusten että erityisesti energiakulutuksen näkökulmasta on olennaista, että tilat ovat sekä oikeankokoiset että oikeanlaiset. Hyvän suunnittelun ansiosta voidaan päästä jopa 20-30 prosenttia ennakkoarvioita pienempiin tiloihin. Tärkeintä on kuitenkin tilojen soveltuminen tarkoitettuun käyttöön. Käyttämättömäksi jäävän tilan ja kalusteiden ympäristövaikutukset ovat täysin turhia.  

Toimintamme ytimessä on Waste Nothing -ajattelu. Martelan kalusteet tehdään kestämään aikaa ja kulutusta, käyttäjältä toiselle. Tarpeettomaksi jäävät kalusteet kierrätämme uusille omistajille ja kunnostukseen kelpaamattomien kalusteiden materiaalit hyödynnetään. 

Luomme aktiivisesti parempaa tulevaisuutta

Yksi Martelan arvoista on välittäminen.
Sitoudumme kestäviin toimintamalleihin, tuemme ekologisia valintoja ja kiertotaloutta, ja luomme aktiivisesti parempaa tulevaisuutta.  

Yhteisvastuu tarkoittaa meille muun muassa läpinäkyvyyttä, kestäviä toimintamalleja, ympäristön kunnioittamista ja koko elinkaaren kattavaa ajattelua. Vastuu ihmisten hyvinvoinnista näkyy käyttäjälähtöisenä suunnitteluna ja tuotteina sekä huolenpitona omasta henkilöstöstämme.  

Vuodesta 2011 alkaen olemme julkaisseet vuosikertomuksemme lisäksi erillisen vuosittaisen vastuullisuusraportin, joka noudattaa kansainvälistä GRI-mallia (Global Reporting Initiative). Olemme määritelleet vastuullisuusperiaatteet sekä itsellemme että toimitusketjullemme.  

Renewing a chair seat
Metal waste

Energian kulutus ja ympäristövaikutukset mahdollisimman pieniksi

Martelan tuotantoprosessit ja toimintamallit on suunniteltu minimoimaan energiankulutus ja ympäristökuormitus. Kalusteemme kestävät käyttöä pitkään, ja elinkaaren lopussa niiden materiaalit voidaan hyödyntää turvallisesti.  

Kaikki Martelan tuotteet valmistetaan tarkkaan valituista, ympäristöystävällisistä materiaaleista. Puu hankitaan kestävästi viljellyistä metsistä. Verhoiluissa asiakkaiden valittavana on laaja valikoima ympäristömerkittyjä villa ja villasekoitemateriaaleja sekä yhä enemmän myös kierrätysmateriaaleja. Tuotanto käynnistetään aina tilauksesta: emme valmista uusia kalusteita ilman, että tiedämme niiden käyttökohteen.  

Tuotannon ja toimitusten tarkkuus ja optimoitu logistiikkaketju perustuvat markkinoiden parhaisiin tuotantoteknologioihin ja -laitteisiin. Raaka-aineiden määriä ja laitteiden huoltotarvetta seurataan ja ennakoidaan edistyksellisillä tietojärjestelmillä.  

Laadukkaalla kalusteella on monta elämää

Me Martelalla ajattelemme, että laadukkaalla kalusteella on monta elämää. Korjaus- ja huoltopalveluidemme tarkoitus on pidentää kalusteiden elinkaarta: puhdistetut ja huolletut kalusteet myydään uuteen käyttöön Martela Outlet -myymälöidemme kautta. Kierrätettynä ne vähentävät ympäristön kuormitusta, kun uusia huonekaluja tuotetaan vähemmän.  

Vuonna 2019 vastaanotimme asiakkailtamme runsaat 3 200 tonnia käytettyjä kalusteita. Noin 20 000 huonekalua sai uuden omistajan puhdistettuna, huollettuna ja verhoiltuna. Loput hyödynnettiin komponentteina, materiaaleina ja energiana.  
Black chairs Martela
Wooden chairs Martela

Korkea laatu näkyy tyytyväisyytenä

Martelalle laatu tarkoittaa asiakkaiden odotusten täyttämistä ja ylittämistä. Onnistumista mittaamme toimitustarkkuudella, asiakaspalautteella ja asiakastyytyväisyydellä. Kolmannen osapuolen myöntämät laatu- ja ympäristösertifikaatit  ISO9001 ja ISO14001 ovat osoituksia toiminnan jatkuvasta kehittämisestä. 

Nummelassa sijaitseva testilaboratoriomme testaa kalusteiden stabiiliutta, kestävyyttä ja laatua. Testeillä varmistamme, että tuotteet täyttävät EN-standardien määrittämät korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset. Mittauksilla varmistamme myös tuotteisiin kohdistuvien ergonomiavaatimusten täyttymisen. 

Martela on vuonna 1945 perustettu perheyritys. Suunnittelemme ja toteutamme käyttäjäkeskeisiä työ- ja oppimisympäristöjä, joiden erilaiset tilat tukevat yksilöllisiä tapoja tehdä työtä ja oppia. Uskomme, että inspiroiva ympäristö lisää työn iloa, viihtyvyyttä, hyvinvointia ja tuottavuutta.
Lue lisää yritysvastuustamme