Toimitusjohtajamme Artti Aurasmaa kuvaa vuoden aikana tapahtunutta suurta työn murrosta: ”Koronaviruspandemia on omalta osaltaan kiihdyttänyt jo käynnissä ollutta työelämän muutosta. Etätyö on ollut jo pitkään mahdollista ja monissa yrityksissä arkea, mutta pandemia pakotti loputkin organisaatiot ja työntekijät omaksumaan uudenlaisia työskentelytapoja hyvin nopeasti. Uskomme, että pandemian aiheuttama poikkeustila muuttaa pysyvästi työn tekemisen tapoja ja työympäristöjä. Siirtymä etä- ja lähityötä yhdistelevään hybridityön malliin nopeutuu, ja organisaatioiden on nyt arvioitava uudelleen työympäristöjä ja niiden elinkaarta. Uudenlaisia ratkaisuja tarvitaan, jotta työnteko sujuu ja toimitilojen kustannukset pysyvät hallinnassa muutosten keskellä. Siksi työn muutos lisää joustavien työympäristöpalveluiden kysyntää.”