16.4.2020
Työympäristödata

Martela Remote Work Insights 2020

Kurkistus etätyöntekijöiden kokemuksiin

Halusimme työympäristöjen asiantuntijayrityksenä ymmärtää paremmin sitä, miten työntekijät ovat kokeneet äkillisen etätyöskentelyyn siirtymisen. Martela Remote Work Insights 2020 -tutkimus tehtiin online-kyselynä ja siihen vastasi viikon sisällä yli 300 henkilöä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Ohessa ensimmäinen osa tuloksista.

Eri työtehtävien sujuvuus kotitoimistolla

Tarvitaankohan toimistoja enää mihinkään, kun työ tuntuu sujuvan hienosti kotonakin?

Etätyö on aiemminkin ollut tapa varmistaa itselleen keskittymisrauha, mikä näkyy tällä hetkellä etänä töitä tekevien keskuudessa selvästi nousseena tehokkuutena: ”Kukaan ei keskeytä työtä tulemalla pöydän viereen eikä tarvitse olla koko ajan läsnä, pystyy keskittymään paremmin.”

Kotitoimisto taipuu sen lisäksi yllättävän hyvin muihinkin työtehtäviin. Kiitos viime vuosina valtavirraksi yleistyneiden etäneuvottelusovellusten, tiedon jakamisen ja kommunikoinnin kokee sujuvan hyvin yli 85 % vastaajista. Syvällisemmän yhteistyön tekeminen on luonnollisesti vaikeutunut, mutta siitäkin kokee selviävänsä hyvin yli 60 % vastaajista. ”Toimistolla tulee helposti kysyttyä ja puhuttua työkavereiden kanssa, nyt se on kokonaan pois”, eräs vastaaja kuvaa tilannetta.

Martela Insights

Muista Martela Insights -tutkimuksistamme tiedämme, että palautuminen ja rentoutuminen on hankalaa myös oikealla toimistolla, mutta ehkä viimeistään nyt voidaan heittää pois huoli siitä, että työntekijät vain laiskottelisivat etänä ollessaan. Neljäsosa ei pidä taukoja lainkaan, eli ihmiset todella uppoutuvat työtehtäviinsä. Eräs vastaaja kirjoittaa: ”Haasteena etätyössä on se, että helposti tulee tehtyä koko päivä putkeen, muun muassa syötyä koneen äärellä.” Töitä ei myöskään tehdä ajallisesti vähemmän vaan päinvastoin: ”Työ- ja vapaa-aika sekoittuu, kun työpäivät rytmittyvät taukojen kanssa iltamyöhälle saakka.”

Onneksi kolme neljästä pitää taukoja, ja monet kokevat myös saavansa päiviinsä enemmän tunteja etätyöskentelyn ansiosta, kun aikaa ei kulu työmatkoihin ja laittautumiseen. ”Bensaa säästyy, saa pukeutua rennosti ja pestä hiuksia harvemmin, Skype-palaveriin riittää kun pukee yläosan”, eräs vastaaja kiteyttää.

Martela Insights Survey

Fyysiset työolosuhteet kotona

Avokonttoreista tutut kesto-ongelmat kuten huono ilmanvaihto, heikko valaistus, rauhaton äänimaailma ja yksityisyyden puute eivät vaivaa kotikonttoreilla työskenteleviä. Myös etätyöskentelyn kulmakivi, eli tietoliikenneyhteydet, toimivat yli 80 prosentilla vastaajista.

Selvimmät puutteet kohdistuvat kotitoimistojen ergonomiaan. Vastaajista alle puolet (44 %) kokee kalusteidensa palvelevan etätyötä vähintään melko hyvin, ja monipuolisista työasennoista nauttii vain kolmannes.

”Työpiste ei ole kunnollinen, ruokapöytä on nyt työkäytössä. Työt tuntuu olevan koko ajan läsnä, kun työpaperit ovat pitkin ruokailutilaa.”

Vaikka kunnollinen työpiste kotoa löytyisikin, on ongelmana se, että käyttäjiä on useampia: ”Minulla on suuri työpiste, mutta samalla pöydällä majailee miesystäväni. Hän on liittänyt omat laitteensa näyttöihin, ja pitää omia palavereitaan siellä, ja minä pidän tässä sohvalla olohuoneessa.”

Martela Insights Survey

Lisätiedot
Eeva Terävä, Head of Workplace Development, Martela
eeva.terava@martela.com, +358 50 412 3546