Tiina Myller
Interiørdesigner Tiina Myller har lang erfaring med planlegging av forskjellige arbeidsplasser og har gode forutsetninger for å sammenfatte målene med endringen og brukernes behov som en felles helhet. "Et fungerende rom er vakkert! Når rommet gir uttrykk for hvorfor og hva det er laget for, er det enkelt å oppholde seg der."

Referanser av Tiina Myller