Sisustussuunnittelu Anne-Mari Juutilainen ja Ulla-Maija Kosunen (oppimisympäristö) sekä Nyyti Ahola (hallinnontilat)
Leppävirta, 2018

Tavoitteena koko kunnan monitoimitalo

Leppäkertun koulu Leppävirralla on 320 oppilaan ja 35 opettajan koulu, joka on samalla monitoimitalo koko kunnan käyttöön. Tämä oli projektin yksi suurimmista tavoitteista – luoda tila, joka soveltuu monenlaiseen käyttöön ja erilaisille käyttäjille. Rakennus on suunniteltu tukemaan sekä perusopetusta että energiatehokkuuden opettamista, eli rakennus toimii opetusvälineenä oppilaille.

Lähtökohtana hankkeessa oli vihreät arvot, energiatehokkuus ja elinkaarikustannukset. Myös hiilijalanjäljen pieneneminen ja sisäilman puhtaus korostuivat. Projektissa on panostettu uusiutuvaan energiaan ja suunnittelussa käyttöikään, kestäviin materiaaleihin sekä tehokkaaseen tilankäyttöön.

Uusi kilpailutusmalli tuki muutosta

Oppimisympäristö ja hallintotilat kilpailutettiin ja myös hankittiin käänteisellä kilpailutuksella. Käänteisen kilpailutuksen lähtötiedot kartoitettiin määrittelyvaiheen tiedonkeruutyöpajan avulla ja lisäksi järjestettiin muutokseen perehdyttävä työpaja. Kilpailutuksessa tärkeää oli, että opetustilat ovat muunneltavat ja kalusteet siirreltäviä. Sisustuksen kokonaisuudessa huomioitiin materiaali- ja väriratkaisut, visuaalisuus sekä kalusteiden kestävyys ja puhdistettavuus. Myös ergonomiaan ja käyttäjien koko- ja ikäeroihin kiinnitettiin huomiota.

Jotta monitoimitalossa olisi mahdollisimman vähän hukkakäyttöä, ei sinne haluttu rakentaa erillistä liikuntasalia. Martelan Snap-taittopöydät mahdollistavat ruokasalin monipuolisen käytön, sillä tila on helposti muokattavissa sekä liikuntahetkiin että muuhun vapaampaan käyttöön.

Uudet tilat taipuvat moneen käyttöön

Lopputuloksena monitilakoulussa on nyt toimivammat ja viihtyisämmät tilat, jotka palvelevat oppilaiden lisäksi muitakin Leppävirran kunnan asukkaita. Muuntojoustavat tilat eri käyttäjäryhmille tukevat uutta työ- ja oppimistapaa. Kohteeseen valitut materiaalit ovat turvallisia ja ei-allergisoivia. Kankaat ovat erityisesti oppimisympäristöön tarkoitettuja, kestäviä ja kierrätettäviä. Vastuullisuus ja vihreät arvot näkyvät projektin monissa yksityiskohdissa.

Katso upea video!
Leppäkertun koulu Leppävirralla on yksi Kuntarahoituksen vihreän rahoituksen kohteista. Mikä tekee siitä edelläkävijän? Katso videolta lisää!

Viimeisimmät referenssit